Hae verkkokaupasta

Toimittajarekisteri

Verkkokauppainfo » Tietosuojaseloste » Toimittajarekisteri

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

EP Mig ja Kone Oy
PL 85
Tuottajantie 21
60101 Seinäjoki
puh. (06) 414 0454
info@epmigjakone.fi
Y-tunnus: 0875106-0

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

EP Mig ja Kone Oy
Juha Makkonen, toimitusjohtaja
puh. (06) 414 0454
s-posti juha.makkonen@epmigjakone.fi

 

3. Henkilötietorekisteri

EP Mig ja Kone Oy:n toimittajarekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimittajarekisterin tarkoitus on EP Mig ja Kone Oy:n tavarantoimittajien, päämiesten, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien edustajien henkilötietojen ylläpitäminen ja hallinta. Tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon, yhteistyön hallintaan, velvoitteiden noudattamiseen, markkinointiin, tilastointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

5. Rekisterin tietosisältö

EP Mig ja Kone Oy:n henkilötietorekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi
• Yritys
• Osasto
• Titteli
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Henkilötietojen luovuttajan itse luovuttama lisätieto

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Toimittajarekisterissä säilytettävät henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistuu toimittajasuhteen perusteena olevasta työtehtävästä tai kunnes hän pyytää poistamaan tai poistaa itsensä rekisteristä 13. yhteystiedot -kohdan mukaisesti.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta yritykseltä tai julkisista lähteistä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa nähtäväksi ja tarkistettavaksi rekisteriin kuuluville henkilöille ja poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyyn osallistuvia rekisterinpitäjän työntekijöitä ja sen lukuun toimivia kolmansia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus liittyen henkilötietoihin.

Sähköinen rekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

10. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää henkilötietoja profilointiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää toimintaa.

 

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja esittämällä ne 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja siirtää ne toiseen järjestelmää sekä vaatia niiden korjaamista, poistamista ja käsittelyn muuttamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kohdan 2 yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tai muu rekisterin käsittelyyn osallistuva rekisterinpitäjän edustaja voi pyytää kirjallista täsmennystä ja henkilöllisyyden varmentamista.

Kirjautuminen

Kirjaudu sisään antamalla tunnuksesi ja salasanasi.