Hae verkkokaupasta

Suoramarkkinointirekisteri

Verkkokauppainfo » Tietosuojaseloste » Suoramarkkinointirekisteri

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.


1. Rekisterinpitäjä

EP Mig ja Kone Oy
PL 85
Tuottajantie 21
60101 Seinäjoki
puh. (06) 414 0454
info@epmigjakone.fi
Y-tunnus: 0875106-0


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

EP Mig ja Kone Oy
Juha Makkonen, toimitusjohtaja
puh. (06) 414 0454
s-posti juha.makkonen@epmigjakone.fi

 

3. Henkilötietorekisteri

EP Mig ja Kone Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suoramarkkinointirekisterin tarkoitus on EP Mig ja Kone Oy:n uutiskirjeen ja muiden mahdollisten markkinointimateriaalien tilaajatietojen sekä asiakassuhteen syntyyn tähtäävän markkinointityön yhteydessä kerättävien henkilötietojen ylläpitäminen ja hallinta. Tietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, profilointiin, tilastointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

5. Rekisterin tietosisältö

EP Mig ja Kone Oy:n henkilötietorekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi
• Yritys
• Osasto
• Titteli
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Henkilötietojen luovuttajan itse luovuttama lisätieto

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Suoramarkkinointirekisterissä säilytettävät henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistuu suoramarkkinoinnin aiheeseen liittyvästä työtehtävästä, jolloin suoramarkkinointirekisterissä voidaan säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä, tai kunnes hän pyytää poistamaan tai poistaa itsensä rekisteristä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen luovuttaminen itse uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, asiakassuhteen syntymiseen tähtäävä markkinointityö, henkilötietojen täydentäminen tai kerääminen henkilön suostumuksella esim. evästeiden ja markkinointitoimenpiteiden avulla.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa nähtäväksi ja tarkistettavaksi rekisteriin kuuluville henkilöille ja poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyyn osallistuvia rekisterinpitäjän työntekijöitä ja sen lukuun toimivia kolmansia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus liittyen henkilötietoihin.

Sähköinen rekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, kuten markkinointitapahtumissa tai -kampanjoissa manuaalisesti kerättävät henkilötiedot, säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa vain rekisterin käsittelyyn osallistuvien ulottuvilla ja ne siirretään sähköiseen rekisteriin kohtuullisessa ajassa markkinointitoimenpiteen päätyttyä, minkä jälkeen manuaaliset henkilötiedot tuhotaan.

 

10. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää henkilötietoja profilointiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää palveluiden kysyntää ja asiakkaiden käyttäytymistä.

 

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja esittämällä ne 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja siirtää ne toiseen järjestelmää sekä vaatia niiden korjaamista, poistamista ja käsittelyn muuttamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kohdan 2 yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tai muu rekisterin käsittelyyn osallistuva rekisterinpitäjän edustaja voi pyytää kirjallista täsmennystä ja henkilöllisyyden varmentamista.

 

Kirjautuminen

Kirjaudu sisään antamalla tunnuksesi ja salasanasi.