Hae verkkokaupasta

Asiakasrekisteri

Verkkokauppainfo » Tietosuojaseloste » Asiakasrekisteri

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

EP Mig ja Kone Oy
PL 85
Tuottajantie 21
60101 Seinäjoki
puh. (06) 414 0454
info@epmigjakone.fi
Y-tunnus: 0875106-0

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

EP Mig ja Kone Oy
Juha Makkonen, toimitusjohtaja
puh. (06) 414 0454
s-posti juha.makkonen@epmigjakone.fi

 

3. Henkilötietorekisteri

EP Mig ja Kone Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on EP Mig ja Kone Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilausten hallinta. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, viestintään, tilastointiin, profilointiin sekä asiakassuhteen ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

5. Rekisterin tietosisältö

EP Mig ja Kone Oy:n henkilötietorekistereihin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi
• Yritys
• Osasto
• Titteli
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Tilausten tiedot
• Tilausten ja toimitusten seurantatiedot

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen sitä edellyttää, kuitenkin enintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suoramarkkinointirekisterissä säilytettävät potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistuu suoramarkkinoinnin aiheeseen liittyvästä työtehtävästä, jolloin suoramarkkinointirekisterissä voidaan säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä, tai kunnes hän pyytää poistamaan tai poistaa itsensä rekisteristä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuuden perustaminen ja hallinta, asiakassuhteen syntymiseen tähtäävä markkinointityö, täydentäminen tai kerääminen henkilön suostumuksella esim. evästeiden ja markkinointitoimenpiteiden avulla.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa nähtäväksi ja tarkistettavaksi rekisteriin kuuluville henkilöille ja poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin, kuten rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyyn osallistuvia rekisterinpitäjän työntekijöitä ja sen lukuun toimivia kolmansia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus liittyen henkilötietoihin. Rekisteri on sähköinen sekä suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

10. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää henkilötietoja profilointiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää palveluiden kysyntää ja asiakkaiden käyttäytymistä.

 

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja esittämällä ne 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja siirtää ne toiseen järjestelmää sekä vaatia niiden korjaamista, poistamista ja käsittelyn muuttamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kohdan 2 yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä tai yhteyshenkilö voi pyytää kirjallista täsmennystä ja henkilöllisyyden varmentamista.

Kirjautuminen

Kirjaudu sisään antamalla tunnuksesi ja salasanasi.