Tietosuoja

Evästeiden käyttö E-P Mig ja Kone Oy:n verkkosivuilla

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä käytetään lähtökohtaisesti sivuston toiminnallisuuksien toimittamiseen teknisesti. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös tilastotietojen keräämisen verkkosivuilta. Voit halutessasi kieltää evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme sivuillamme kolmansien osapuolien palveluita, esim. näytämme Facebook- sekä Google Maps -syötteitä. Nämä evästeet ovat kolmansien osapuolien palveluita, jotka mahdollistavat sivuston teknisen toteutuksen. E-P Mig ja Kone Oy ei vastaa siitä, kuinka kolmas osapuoli käsittelee evästeillä hankittua tietoa.

Evästeillä voidaan mahdollisesti kerätä seuraavia tietoja:

  • Käyttäjän IP-osoite
  • Katsotut sivut
  • Vierailun aika
  • Selaintyyppi
  • Mistä verkko-osoitteesta saavuit sivuille
  • Miltä palvelimelta saavuit verkkosivuille
  • Mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon kytkemisen pois käytöstä. Sen voi tehdä esimerkiksi Internet Explorer -selaimen Työkalut-painikkeesta valitsemalla Internet-asetukset – Suojaus.

 

Kolmannen osapuolen evästeet

Facebook | peruuta ( https://www.facebook.com/help/568137493302217 )
Google | peruuta ( https://www.google.com/settings/ads/plugin )

 

Rekisteriselosteet

Katso rekisteriselosteet alla olevilta välilehdiltä.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

EP Mig ja Kone Oy
PL 85
Tuottajantie 21
60101 Seinäjoki
puh. (06) 414 0454
info@epmigjakone.fi
Y-tunnus: 0875106-0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

EP Mig ja Kone Oy
Juha Makkonen, toimitusjohtaja
puh. (06) 414 0454
s-posti juha.makkonen@epmigjakone.fi

3. Henkilötietorekisteri

EP Mig ja Kone Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on EP Mig ja Kone Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilausten hallinta. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, viestintään, tilastointiin, profilointiin sekä asiakassuhteen ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

EP Mig ja Kone Oy:n henkilötietorekistereihin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi
• Yritys
• Osasto
• Titteli
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Tilausten tiedot
• Tilausten ja toimitusten seurantatiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen sitä edellyttää, kuitenkin enintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suoramarkkinointirekisterissä säilytettävät potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistuu suoramarkkinoinnin aiheeseen liittyvästä työtehtävästä, jolloin suoramarkkinointirekisterissä voidaan säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä, tai kunnes hän pyytää poistamaan tai poistaa itsensä rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuuden perustaminen ja hallinta, asiakassuhteen syntymiseen tähtäävä markkinointityö, täydentäminen tai kerääminen henkilön suostumuksella esim. evästeiden ja markkinointitoimenpiteiden avulla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa nähtäväksi ja tarkistettavaksi rekisteriin kuuluville henkilöille ja poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin, kuten rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyyn osallistuvia rekisterinpitäjän työntekijöitä ja sen lukuun toimivia kolmansia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus liittyen henkilötietoihin. Rekisteri on sähköinen sekä suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää henkilötietoja profilointiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää palveluiden kysyntää ja asiakkaiden käyttäytymistä.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja esittämällä ne 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja siirtää ne toiseen järjestelmää sekä vaatia niiden korjaamista, poistamista ja käsittelyn muuttamista ilmoittamalla
ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kohdan 2 yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä tai yhteyshenkilö voi pyytää kirjallista täsmennystä ja henkilöllisyyden varmentamista.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

EP Mig ja Kone Oy
PL 85
Tuottajantie 21
60101 Seinäjoki
puh. (06) 414 0454
info@epmigjakone.fi
Y-tunnus: 0875106-0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

EP Mig ja Kone Oy
Juha Makkonen, toimitusjohtaja
puh. (06) 414 0454
s-posti juha.makkonen@epmigjakone.fi

3. Henkilötietorekisteri

EP Mig ja Kone Oy:n toimittajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimittajarekisterin tarkoitus on EP Mig ja Kone Oy:n tavarantoimittajien, päämiesten, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien edustajien henkilötietojen ylläpitäminen ja hallinta. Tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon, yhteistyön hallintaan, velvoitteiden noudattamiseen, markkinointiin, tilastointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

EP Mig ja Kone Oy:n henkilötietorekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi
• Yritys
• Osasto
• Titteli
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Henkilötietojen luovuttajan itse luovuttama lisätieto

6. Henkilötietojen säilytysaika

Toimittajarekisterissä säilytettävät henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistuu toimittajasuhteen perusteena olevasta työtehtävästä tai kunnes hän pyytää poistamaan tai poistaa itsensä rekisteristä 13. yhteystiedot -kohdan mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta yritykseltä tai julkisista lähteistä.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa nähtäväksi ja tarkistettavaksi rekisteriin kuuluville henkilöille ja poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyyn osallistuvia rekisterinpitäjän työntekijöitä ja sen lukuun toimivia kolmansia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus liittyen henkilötietoihin.

Sähköinen rekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää henkilötietoja profilointiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää toimintaa.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja esittämällä ne 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja siirtää ne toiseen järjestelmää sekä vaatia niiden korjaamista, poistamista ja käsittelyn muuttamista ilmoittamalla
ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kohdan 2 yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tai muu rekisterin käsittelyyn osallistuva rekisterinpitäjän edustaja voi pyytää kirjallista täsmennystä ja henkilöllisyyden varmentamista.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.


1. Rekisterinpitäjä

EP Mig ja Kone Oy
PL 85
Tuottajantie 21
60101 Seinäjoki
puh. (06) 414 0454
info@epmigjakone.fi
Y-tunnus: 0875106-0


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

EP Mig ja Kone Oy
Juha Makkonen, toimitusjohtaja
puh. (06) 414 0454
s-posti juha.makkonen@epmigjakone.fi

3. Henkilötietorekisteri

EP Mig ja Kone Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suoramarkkinointirekisterin tarkoitus on EP Mig ja Kone Oy:n uutiskirjeen ja muiden mahdollisten markkinointimateriaalien tilaajatietojen sekä asiakassuhteen syntyyn tähtäävän markkinointityön yhteydessä kerättävien henkilötietojen ylläpitäminen ja hallinta. Tietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, profilointiin, tilastointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

EP Mig ja Kone Oy:n henkilötietorekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
• Henkilön nimi
• Yritys
• Osasto
• Titteli
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Henkilötietojen luovuttajan itse luovuttama lisätieto

6. Henkilötietojen säilytysaika

Suoramarkkinointirekisterissä säilytettävät henkilötiedot säilytetään siihen asti, kunnes rekisteröity poistuu suoramarkkinoinnin aiheeseen liittyvästä työtehtävästä, jolloin suoramarkkinointirekisterissä voidaan säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä, tai kunnes hän pyytää poistamaan tai poistaa itsensä rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen luovuttaminen itse uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, asiakassuhteen syntymiseen tähtäävä markkinointityö, henkilötietojen täydentäminen tai kerääminen henkilön suostumuksella esim. evästeiden ja markkinointitoimenpiteiden avulla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa nähtäväksi ja tarkistettavaksi rekisteriin kuuluville henkilöille ja poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa tietosuojalainsäädännön mukaisesti kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyyn osallistuvia rekisterinpitäjän työntekijöitä ja sen lukuun toimivia kolmansia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus liittyen henkilötietoihin.

Sähköinen rekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, kuten markkinointitapahtumissa tai -kampanjoissa manuaalisesti kerättävät henkilötiedot, säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa vain rekisterin käsittelyyn osallistuvien ulottuvilla ja ne siirretään sähköiseen rekisteriin kohtuullisessa ajassa markkinointitoimenpiteen päätyttyä, minkä jälkeen manuaaliset henkilötiedot tuhotaan.

10. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää henkilötietoja profilointiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää palveluiden kysyntää ja asiakkaiden käyttäytymistä.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja esittämällä ne 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja siirtää ne toiseen järjestelmää sekä vaatia niiden korjaamista, poistamista ja käsittelyn muuttamista ilmoittamalla
ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle 13. Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kohdan 2 yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tai muu rekisterin käsittelyyn osallistuva rekisterinpitäjän edustaja voi pyytää kirjallista täsmennystä ja henkilöllisyyden varmentamista.

Close Menu
×
×

Cart